Schulführung

Ident Titel Typ Letztes Update Grund

D1.3-03A

Merkblatt Familienzulagen 11.2021 -

D1.2-01A

Organigramm 07.2023 personelle Anpassungen

D1.6-01A

Reglement Videoüberwachung 01.2022 -

D1.6-02B

Ärztlicher Notfalldienst 02.2024 Aktualisierung

D1.3-02A

Abredeversicherung 10.2022 -

D1.3-04A

Wegleitung unbezahlter Urlaub LP 10.2022 -

D1.2-02A

Konventsreglement 02.2015 -

D1.6-03A

Notfall Informationen Schellerareal 11.2022 -

D1.2-03A

Schulordnung 01.2017 -

D1.2-04A

Stellvertretungsregelung 12.2022 -

D1.2-05A

Abkürzungen 12.2022 -

D1.2-06D

Termine 03.2024 Aktualisierung

D1.5-01A

Spesen oder Barauslagen 12.2022 -